Adres
Robaszewska&Płoszka Radcowie Prawni
ul.Sienna 83 lok. 406,
00-815 Warszawa

NAJEM MIESZKANIA – PODSTAWOWE ZASADY

Najczęstszą podstawą do udostępnienia odpłatnie mieszkania, pokoju lub domu jest umowa najmu.

Stronami umowy najmu jest:

1. wynajmujący tj. właściciel mieszkania, pokoju lub domu oraz,

2. najemca tj. osoba, która odpłatnie ma prawo korzystać z tego mieszkania, pokoju lub domu.

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz (np. mieszkanie, pokój, dom) do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz (art. 659 Kodeksu cywilnego).

Co do zasady czynsz płatny jest comiesięcznie, ale strony umowy najmu mogą uzgodnić inne terminy zapłaty czynszu.

Umowa najmu może być zawarta na dowolny czas oznaczony lub na czas nieoznaczony.

W Polsce umowy najmu, są podobne do ukraińskich, zawierają szczegółowy opis lokalu (jego stan techniczny, wyposażenie), wysokość czynszu i sposób jego uiszczenia z wyszczególnieniem jego składowych (ogrzewanie, prąd, media, woda itd.), wypisanie praw i obowiązków każdej ze stron, okres obowiązywania najmu, zasady wypowiedzenia/rozwiązania umowy oraz podpisy obu stron.

Radzimy uchodźcom w umowie zwracać uwagę na warunki zapłaty za media (prąd, woda, gaz) oraz ogrzewanie, a także na jaki okres zawierana jest umowa najmu oraz na jakich zasadach można taką umowę wypowiedzieć/rozwiązać.

Umowa powinna być zawarta pisemnie, w dwóch wersjach językowych (język polski i drugi, który zna najemca, np., ukraiński).

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności